ÜDY Belgesi | Üst Düzey Yönetici Belgesi | ÜDY1 Belgesi, ÜDY2 Belgesi, ÜDY3 Belgesi, ÜDY4 Belgesi

Üst düzey yönetici belgesini en az lise ve üstü mezunu olanlar alabilirler ve faaliyet alanı insan ve eşya taşımacılığı olan firmalarda çalışırlar. Yönetici olan personeller aşağıdaki unvanlara sahip olurlar. Bu unvanlar ise şu şekildedir;

Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder. Bu tür unvanlarla çalışanların ÜDY belgesi almaları zorunludur.

ÜDY1 Belgesi: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
ÜDY2 Belgesi: Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı
ÜDY3 Belgesi: Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı
ÜDY4 Belgesi: Yurt İçi Eşya-Kargo Taşımacılığı

ÜDY Belgesini Kimler Alabilir?

ÜDY 1 Belgesi (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı)

Uluslararası Yolcu Taşımacılığı sektöründe çalışacak veya çalışanların alması gereken Üst Düzey Yönetici Belgesi.

ÜDY 1 Belgesi alan yöneticiler ÜDY 2, ODY 1, ODY 2 belgelerini de almış kabul edilir.

ÜDY 1 Belgesi Ders Programı

Eğitim Süresi: 125 Saat (Zorunlu Eğitim)

1- Mevzuat ve Hukuk (Eğitim Süresi 40 Saat)

– Ulaştırma Mevzuatı (9 Saat)
Ulusal (5 Saat)
Uluslararası (4 Saat)

– Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri (10 Saat)
Anayasa (2 Saat)
Ticaret Hukuku (2 Saat)
İş Hukuku (2 Saat)
Medeni Hukuk (2 Saat)
Vergi Hukuku (2 Saat)

– Yasal Sorumluluklar ve Sigorta (6 Saat)
Yasal Sorumluluklar (3 Saat)
Sorumluluk Sigortaları (3 Saat)

– Sözleşmeler (6 Saat)
Ulusal (3 Saat)
Uluslararası (3 Saat)

– Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı (3 Saat)

– Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları (3 Saat)

– Uluslararası Konvansiyonlar (3 Saat)

2- İdari ve Mali Yönetim (Eğitim Süresi 41 Saat)

– Mali Yönetim (11 Saat)
Finansal Yönetim (3 Saat)
Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması (6 Saat)
Vergi Kanunları ve Uygulamaları (2 Saat)

– İdari Yönetim (30 Saat)
Müşteri İlişkileri Yönetimi (5 Saat)
Pazarlama (5 Saat)
Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi (5 Saat)
İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi (5 Saat)
Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri (3 Saat)
Otobüs/Turizm İşletmesi Yönetimi (7 Saat)

3- Pazar / Piyasa Şartları (Eğitim Süresi 16 Saat)
Taşımacılık Politikaları (3 Saat)
Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar (2 Saat)
Kurum ve Kuruluşlar (3 Saat)
Pazara Giriş Şartları (5 Saat)
Teknik Standartlar (3 Saat)

– Yolcu Taşımacılığı (10 Saat)

4- Güvenlik (Eğitim Süresi 18 Saat)

İlk Yardım (8 Saat)
Trafik Güvenliği (10 Saat)

ÜDY1 Belgesi

ÜDY 2 Belgesi (Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı)

Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı sektöründe çalışacak veya çalışanların alması gereken Üst Düzey Yönetici Belgesi.

ÜDY 2 Belgesi alan yöneticiler ODY 2 belgesinide almış kabul edilir.

ÜDY 2 Belgesi Ders Programı

Eğitim Süresi: 109 Saat (Zorunlu Eğitim)

1- Mevzuat ve Hukuk (Eğitim Süresi 24 Saat)

– Ulaştırma Mevzuatı (5 Saat)
Ulusal (5 Saat)

– Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri (10 Saat)
Anayasa (2 Saat)
Ticaret Hukuku (2 Saat)
İş Hukuku (2 Saat)
Medeni Hukuk (2 Saat)
Vergi Hukuku (2 Saat)

– Yasal Sorumluluklar ve Sigorta (6 Saat)
Yasal Sorumluluklar (3 Saat)
Sorumluluk Sigortaları (3 Saat)

– Sözleşmeler (3 Saat)
Ulusal (3 Saat)

2- İdari ve Mali Yönetim (Eğitim Süresi 41 Saat)

– Mali Yönetim (11 Saat)
Finansal Yönetim (3 Saat)
Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması (6 Saat)
Vergi Kanunları ve Uygulamaları (2 Saat)

– İdari Yönetim (30 Saat)
Müşteri İlişkileri Yönetimi (5 Saat)
Pazarlama (5 Saat)
Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi (5 Saat)
İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi (5 Saat)
Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri (3 Saat)
Otobüs/Turizm İşletmesi Yönetimi (7 Saat)

3- Pazar / Piyasa Şartları (Eğitim Süresi 16 Saat)
Taşımacılık Politikaları (3 Saat)
Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar (2 Saat)
Kurum ve Kuruluşlar (3 Saat)
Pazara Giriş Şartları (5 Saat)
Teknik Standartlar (3 Saat)

– Yolcu Taşımacılığı (10 Saat)

4- Güvenlik (Eğitim Süresi 18 Saat)

İlk Yardım (8 Saat)
Trafik Güvenliği (10 Saat)

ÜDY2 Belgesi

ÜDY 3 Belgesi (Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı)

Uluslararası Yolcu Taşımacılığı sektöründe çalışacak veya çalışanların alması gereken Üst Düzey Yönetici Belgesi.

ÜDY 3 Belgesi alan yöneticiler ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belgelerini de almış kabul edilir.

ÜDY 3 Belgesi Ders Programı

Eğitim Süresi: 130 Saat (Zorunlu Eğitim)

1- Mevzuat ve Hukuk (Eğitim Süresi 52 Saat)

– Ulaştırma Mevzuatı (9 Saat)
Ulusal (5 Saat)
Uluslararası (4 Saat)

– Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri (10 Saat)
Anayasa (2 Saat)
Ticaret Hukuku (2 Saat)
İş Hukuku (2 Saat)
Medeni Hukuk (2 Saat)
Vergi Hukuku (2 Saat)

– Yasal Sorumluluklar ve Sigorta (12 Saat)
Yasal Sorumluluklar (3 Saat)
Sorumluluk Sigortaları (3 Saat)
CMR Sözleşmesi (3 Saat)
CMR Sorumluluk Sigortaları (3 Saat)

– Sözleşmeler (6 Saat)
Ulusal (3 Saat)
Uluslararası (3 Saat)

– Gümrük ve TIR Mevzuatı (8 Saat)
Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı (3 Saat)
TIR Mevzuatı (5 Saat)

– Uluslararası Konvansiyonlar (3 Saat)

– Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri (4 Saat)

2- İdari ve Mali Yönetim (Eğitim Süresi 42 Saat)

– Mali Yönetim (12 Saat)
Finansal Yönetim (3 Saat)
Güzergah, Belge ve Maliyet Analizleri (6 Saat)
Ticari Belgeler (1 Saat)
Vergi Kanunları ve Uygulamaları (2 Saat)

– İdari Yönetim (30 Saat)
Müşteri İlişkileri Yönetimi (5 Saat)
Pazarlama (5 Saat)
İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi (5 Saat)
Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi (5 Saat)
Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri (3 Saat)
Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi (7 Saat)

3- Pazar / Piyasa Şartları (Eğitim Süresi 18 Saat)
Taşımacılık Politikaları (3 Saat)
Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar (2 Saat)
Kurum ve Kuruluşlar (3 Saat)
Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları (2 Saat)
Pazara Giriş Şartları (5 Saat)
Teknik Standartlar (3 Saat)

4- Güvenlik (Eğitim Süresi 18 Saat)
İlk Yardım (2 Saat)
AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği (8 Saat)
Trafik Güvenliği (8 Saat)

ÜDY3 Belgesi

ÜDY 4 Belgesi (Yurt İçi Eşya-Kargo Taşımacılığı)

Yurt İçi Yük, Eşya ve Kargo Taşımacılığı sektöründe çalışacak veya çalışanların alması gereken Üst Düzey Yönetici Belgesi.

ÜDY 4 Belgesi alan yöneticiler ODY4 belgesini almış kabul edilir.

ÜDY 4 Belgesi Ders Programı

Eğitim Süresi: 105 Saat (Zorunlu Eğitim)

1- Mevzuat ve Hukuk (Eğitim Süresi 27 Saat)

– Ulaştırma Mevzuatı (5 Saat)
Ulusal (5 Saat)

– Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri (10 Saat)
Anayasa (2 Saat)
Ticaret Hukuku (2 Saat)
İş Hukuku (2 Saat)
Medeni Hukuk (2 Saat)
Vergi Hukuku (2 Saat)

– Yasal Sorumluluklar ve Sigorta (6 Saat)
Yasal Sorumluluklar (3 Saat)
Sorumluluk Sigortaları (3 Saat)

– Sözleşmeler (3 Saat)
Ulusal (3 Saat)

– Gümrük ve TIR Mevzuatı (3 Saat)
Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı (3 Saat)

2- İdari ve Mali Yönetim (Eğitim Süresi 42 Saat)

– Mali Yönetim (12 Saat)
Finansal Yönetim (3 Saat)
Güzergah, Belge ve Maliyet Analizleri (6 Saat)
Ticari Belgeler (1 Saat)
Vergi Kanunları ve Uygulamaları (2 Saat)

– İdari Yönetim (30 Saat)
Müşteri İlişkileri Yönetimi (5 Saat)
Pazarlama (5 Saat)
İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi (5 Saat)
Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi (5 Saat)
Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri (3 Saat)
Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi (7 Saat)

3- Pazar / Piyasa Şartları (Eğitim Süresi 18 Saat)
Taşımacılık Politikaları (3 Saat)
Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar (2 Saat)
Kurum ve Kuruluşlar (3 Saat)
Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları (2 Saat)
Pazara Giriş Şartları (5 Saat)
Teknik Standartlar (3 Saat)

4- Güvenlik (Eğitim Süresi 18 Saat)

İlk Yardım (2 Saat)
AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği (8 Saat)
Trafik Güvenliği (8 Saat)

ÜDY4 Belgesi
Copyright © 2011 ÜDY Belgesi - LOGIMEX Üyesidir.
Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.